Recension Bäst i text Läseboken/Skrivboken

Det fascinerande med den är att han själv är skribent, att han arbetar med språket och har stor kunskap om hur hjärnan fungerar.

Han kopplar alltså hantverket till våra kognitiva förmågor på ett mycket kreativt sätt, så att man får nya infallsvinklar på hur det komplexa läsandet går till.

Torbjörn Lundgren, sakkunnig i Lättlästutredningen 2013 och ordförande i Dyslexifonden.

Föreläsning: Multitasking i skolan

”Dalströms föreläsning klargör i sakliga och lättbegripliga ordalag hur våra hjärnor påverkas negativt av distraktion och hur vi kan agera för att få bättre fokus i studier och arbete.

Jag är nu också helt på det klara med varför mobiltelefonen inte är mina elevers bästa studiekompis.

Den här föreläsningen innehåller många guldkorn för såväl elever, pedagoger som människor i allmänhet och rekommenderas till alla som vill öka sin förståelse för hjärnans villkor för inhämtning av kunskap.”
Ylva Slagbrand, leg. gymnasielärare, Björknäsgymnasiet i Boden

Tomas Dalström deltar i Sveriges intressantaste språkprojekt

Tomas deltar som konsult med specialistkompetens, i det treåriga projektet ”Begriplig text och information för alla”. Målet är att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig samhällsinformation för alla i Sverige och speciellt för dem med olika typer av funktionshinder.

Forskare från flera universitet, konsulter med specialistkompetens och myndigheter kommer att ingå i gruppen, tillsammans med fyra organisationer för personer med funktionsnedsättningar.